Triathlon Energy Duathlon Energy Energy Meeting MTB Energy Run Energy Energy Events

Triathlon energy

04.05.2020 1012

WAŻNE! Zmiana terminu zawodów w Gniewinie i Skarszewach - Starogardzie Gdańskim

Szanowni Zawodnicy

W związku z trudną i stale zmieniającą się sytuacją wynikającą z ogłoszonej pandemii wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, jak również w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, wolontariuszy, kibiców i osób współpracujących przy organizacji LOTTO Triathlon Energy 2020 zmuszeni jesteśmy do przełożenia imprez Gniewino LOTTO Triathlon Energy, Skarszewy – Starogard Gdański LOTTO Triathlon Energy, które planowaliśmy zorganizować w dniach 24 maja i 7 czerwca 2020.

Jest to dla nas bardzo trudna decyzja, z którą musieliśmy się zmierzyć. Zdajemy sobie sprawę, że pandemia pokrzyżowała plany startowe nie tylko nam, ale przede wszystkim Wam, czyli osobom, dla których chcieliśmy zorganizować te zawody.

Zawody w Skarszewach - Starogardzie Gdańskim odbędą się w dniu 13 września (niedziela), natomiast termin zawodów w Gniewinie nie został jeszcze uzgodniony z zainteresowanymi stronami. 

W związku ze zmianą daty imprez wpisowe automatycznie zostanie przeniesione na nowy termin zawodów. Dodatkowo osoby, którym nowy termin imprezy nie będzie odpowiadał mają możliwość skorzystania z poniższych możliwości, WAŻNE! Czas na wybór jednej z poniższycj opcji jest do 14 dni przed nowym terminem zawodów, w przypadku braku wyboru jednej z poniższych osoba zostanie umieszczona na liście startowej imprez w nowym terminie. Wyboru opcji należy dokonać mailowo na adres  

Opcja nr 1

Voucher na kwotę stanowiącą równowartość wniesionej opłaty startowej do wykorzystania na dowolne zawody organizowane przez Energy Events do końca 2022 roku.

Opcja nr 2

Przeniesienie opłaty startowej na inną osobę z zachowaniem prawa do przeniesienia tej opłaty do końca 2022 roku.

Opcja nr 3

Pozostawienie opłaty startowej na rzecz organizatora.

 

Liczymy, że wiadomość o zmianie terminu przyjmiecie ze zrozumieniem, jak również, że podejdziecie do tak trudnych decyzji i modyfikacji z jakimi przyszło nam się zmierzyć z pełną wyrozumiałością. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Wami na linii startu, mamy nadzieję, że jeszcze w roku 2020.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Partner Tytularny Cyklu

Partner Główny Cyklu

Sponsor Lotto Triathlon Energy

Patron medialny cyklu

Organizator