Triathlon Energy Duathlon Energy Energy Meeting MTB Energy Run Energy Energy Events

REGULAMIN KLASYFIKACJI GENERALNEJ CYKLU TRIATHLON ENERGY 2022

 

1. Organizatorem głównym cyklu Triathlon Energy 2022 jest Energy Events Sp.z o.o. Sp.k.

2. Niniejszy regulamin przedstawia zasady klasyfikacji zawodników w klasyfikacji generalnej cyklu Triathlon Energy 2022 na poszczególnych dystansach i w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. W ramach cyklu Triathlon Energy 2022 zostanie przeprowadzonych 5 imprez:

 • 29 maja 2022 - Gniewino (woj. pomorskie)
 • 31 lipca 2022 – Starogard Gdański (woj. pomorskie)
 • 17 lipca 2022 – Lublin (woj. lubelskie)
 • 14 sierpnia 2022 – Chełmża (woj. kujawsko - pomorskie)
 • 28 sierpnia 2022 - Mrągowo (woj. warmińsko - mazurskie)

4. W końcowej klasyfikacji generalnej cyklu Triathlon Energy 2022 zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą co najmniej trzy imprezy cyklu LOTTO Triathlon Energy 2022.

5. Sklasyfikowani zostaną tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy dokonali rejestracji na wszystkie starty z tego samego konta (login i adres e-mail) w serwisie www.timerecords.pl

6. W przypadku zawodników, którzy ukończą więcej niż trzy imprezy cyklu Triathlon Energy 2022, do klasyfikacji generalnej zostaną zaliczone trzy najlepsze wyniki punktowe.

7. Zasady przyznawania punktów na poszczególnych dystansach za każdy start:

DYSTANS 1/8 IM

punkty zawodnika = (czas zwycięzcy w sekundach / czas zawodnika w sekundach) x 200 punktów

DYSTANS 1/4 IM

punkty zawodnika = (czas zwycięzcy w sekundach / czas zawodnika w sekundach) x 400 punktów

DYSTANS 1/2 IM

punkty zawodnika = (czas zwycięzcy w sekundach / czas zawodnika w sekundach) x 800 punktów

8. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej przez dwóch lub więcej zawodników o miejscu decyduje wynik z ostatniej rywalizacji zawodników, w której porównywani zawodnicy startowali.

9. Klasyfikacja generalna dla każdego dystansu zostanie przygotowana w następujących kategoriach:

 • OPEN Kobiet i Mężczyzn
 • K0, M0 (14-17 lat) - tylko dla dystansu 1/8 IM
 • K1, M1 (18-29 lat)
 • K2, M2 (30-39 lat)
 • K3, M3 (40-49 lat)
 • K4, M4 (50-59 lat)
 • K5, M5 (60 lat i więcej)

10. Klasyfikacja OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi, co oznacza, że zawodnik lub zawodniczka nagrodzony w klasyfikacji generalnej OPEN nie otrzymuje nagrody w swojej kategorii wiekowej.

11. Wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej odbędzie się podczas zakończenia cyklu Triathlon Energy. Organizator nie przewiduje przesyłania nagród drogą pocztową. Odbiór nagród jest możliwy tylko podczas zakończenia cyklu Triathlon Energy przez osoby sklasyfikowane na miejscach 1-3 lub przez osoby posiadające pisemne upoważnienie do odbioru nagrody.

12. W terminie 5 dni od zakończenia każdej imprezy organizator będzie publikował aktualną klasyfikację generalną cyklu Triathlon Energy 2022 (na stronie www.TimeRecords.pl w zakładce Klasyfikacja) wraz z informacją na stronie cyklu. Reklamacje dotyczące klasyfikacji przed ostatnią imprezą cyklu organizator przyjmuje wyłącznie pisemnie  na adres mailowy do dnia 22 sierpnia 2022 roku. Reklamacje złożone po tym terminie, w szczególności podczas ceremonii dekoracji nie będą rozpatrywane.

13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Energy Events Sp. z o.o. Sp.k., decyzja Energy Events Sp. z o.o. Sp.k. jest w kwestii klasyfikacji generalnej ostateczna.

14. W przypadku konieczności odwołania lub zmiany terminu jednej lub więcej imprez w organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w nineijszym regulaminie. 

Partner Tytularny Cyklu

Partner Strategiczny

Official Time Keeper

Patron medialny cyklu

Organizator