Triathlon Energy Duathlon Energy Energy Meeting MTB Energy Run Energy Energy Events

GNIEWINO LOTTO TRIATHLON ENERGY 2024

I. ORGANIZATORZY
1. Energy Events Sp z o.o. Sp. k.
 

II. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu jako dyscypliny sportu i formy ruchu.
2. Promocja Gniewina, Kaszub oraz powiatu wejherowskiego, a także województwa pomorskiego.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i powiatu.
 

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dninu 28.07.2024 (niedziela)
2. Start i strefa zmian T1 i T2 znajdować się będą nad jeziorem żarnowieckim przy Stolemowej Grocie w Nadolu.
3. Meta, strefa finiszera, strefa małego kibica znajdować się będą przy Stolemowej Grocie w Nadolu.
4. Biuro zawodów będzie się znajdować na terenie Stolemowej Groty w Nadolu, w pobliżu strefy zmian.
 

IV. PROGRAM IMPREZY
1. Szczegółowy program imprezy znajduje się w dziale Program imprezy
2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny.
 

V. DYSTANS I TRASA
1. Impreza zostanie rozegrana zostanie na dystansach 1/4 Ironman (0,95-45-10,55) i 1/8 Ironman (0,475-22,5-5,25). Na wszystkich dystansach dodatkowo odbędzie się rywalizacja sztafetowa (pływak + kolarz + biegacz).
2. Głębokość jeziora do 9 m. Start z wody. Dystans 1/4 IM zostanie rozegrany na 1 pętli (950 m), a dystans 1/8 IM na połowie pętli (475 m). W przypadku, kiedy temperatura wody będzie poniżej 16 stopni start w piankach będzie obowiązkowy. W przypadku temperatury wody powyżej 23 stopni organizator nie zaleca startu w piankach, zawodnicy startujący w piankach czynią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Rower na dystansie 45 km lub 22,5. Trasa pofałdowana, jeden ostry podjazd. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 5 km. Kask sztywny obowiązkowy na całej trasie kolarskiej do momentu odwieszenia roweru. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe. Dystans 1/4 IM - 45 km. Dystans 1/8 IM - 25,5 km. Na trasie rowerowej zawodnicy są zobowiązani do poruszania się prawą stroną jezdni oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów pod groźbą dyskwalifikacji.
4. Bieg – zależnie od dystansu 10,55 km lub 5,25 km. Oznaczenia trasy biegowej co 1km. Pomiar trasy GPS. Na trasie biegowej numer startowy musi być umieszczony z przodu pod groźbą dyskwalifikacji.
5. Wyrzucanie śmieci poza wyznaczone przez organizatora strefy zrzutu karane.
6. Namiot kar umieszczony będzie w strefie zmian T2 w oznaczonym miejscu.
7. Limit czasu ukończenia zawodów – 3 godziny 30 minut na dystansie 1/4 IM i 2 godziny 15 minut na dystanie 1/8 IM.
8. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia limitu czasu na pokonanie poszczególnych odcinków trasy. Szczegółowe informacje na ten temat będą przekazywane na odprawie technicznej oraz na stronie internetowej.

VI.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się przy restauracji Stolemowa Grota w Nadolu.
2. Godziny pracy biura zawodów zostały określone w dziale Program imprezy
3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisać kartę zawodnika z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Karta zawodnika jest konieczna wyłącznie w przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną. Instrukcja jak pobrać kartę zawodnika. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie.
 

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana oraz napoje izotoniczne, a na mecie dodatkowo owoce.
 

VIII. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu, mety oraz w strafie zmian.
 

IX. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe na wszystkich dystansach (decyduje rok urodzenia)

Dystans 1/8 IM:

K, M - klasyfikacja generalna kobiet / mężczyzn
KAG1, MAG1 (16 - 19 lat)
KAG2, MAG2 (20 - 24 lat)
KAG3, MAG3 (25 - 29 lat)
KAG4, MAG4 (30 - 34 lat)
KAG5, MAG5 (35 - 39 lat)
KAG6, MAG6 (40 - 44 lat)
KAG7, MAG7 (45 - 49 lat)
KAG8, MAG8 (50 - 54 lat)
KAG9, MAG9 (55 - 59 lat)
KAG10, MAG10 (60 - 64 lat)
KAG 11, MAG11 (65 - 69 lat)
KAG 12, MAG12 (70 i więcej lat)

Dystans 1/4 IM:

K, M - klasyfikacja generalna kobiet / mężczyzn
K1, M1 (18 - 29 lat)
K2, M2 (30 - 39 lat)
K3, M3 (40 - 49 lat)
K4, M4 (50 - 59 lat)
K5, M5 (60 - 69 lat)
K6, M6 (70 i więcej lat)

2. Na obu dystansach prowadzona będzie klasyfikacja Mistrzostw Pomorza Lekarzy. Aby zostać ujętym w tej klasyfikacji należy najpóźniej w biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego okazać prawo wykonywania zawodu lekarza lub podać jego numer w celu weryfikacji. Trzy pierwsze zawodniczki i zawodnicy na każdym dystansie otrzymają drobne upominki i pamiątkowe statuetki. 

3. Na obu dystansach prowadzona będzie klasyfikacja Mistrzostw Polski Sztafet Lekarskich. Aby zostać ujętym w tej klasyfikacji wszyscy członkowie sztafety muszą najpóźniej w biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego okazać prawo wykonywania zawodu lekarza lub podać jego numer w celu weryfikacji. Trzy pierwsze sztafety na każdym dystansie otrzymają drobne upominki i pamiątkowe statuetki. 

XI. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
2. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
3. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.
 

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach LOTTO TRIATHLON ENERGY na dystansie 1/4 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę startową wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów.
2. W zawodach na dystanie 1/8 IM dozwolony jest udział zawodników, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 14 lat, przedstwią dokument tożsamości wraz ze zdjęciem, podpiszą kartę zawodnika oraz dostarczą pisemną zgodę rodziców na druku przygotowanym przez organizatora imprezy. Dokumenty będzie można pobrać ze strony internetowej imprezy.
 

XIV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do LOTTO TRIATHLON ENERGY Gniewino będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.TriathlonEnergy.pl . Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu Rejestracja - Zapisz się, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie.
3. Termin uregulowania opłaty startowej wynosi do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. Jeżeli do imprezy pozostaje mniej niż 14 dni wówczas na uregulowanie opłaty startowej zawodnik ma 1 dzień.
4. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
6. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
7. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi otrzyma na liście startowej status Zatwierdzony.
8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
9. Obowiązuje limit uczestników 700 osób na wszystkich trzech dystansach. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników w sytuacji, gdy przepisy prawa polskiego będą tego wymagały.
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za kompoletność i zgodność z prawdą podanych przez niego danych i oświadczeń podczas zgłoszenia do zawodów.
11. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
12. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
13. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 28.07.2024 lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc.
14. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy do 12 dni przed imprezą, a także ma prawo przenieść opłatę startową na inną imprezę z cyklu LOTTO TRIATHLON ENERGY 2024 do 12 przed startem. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu z dłuższego na krótszy (z 1/4IM na 1/8IM) zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie, a w przypadku zmiany dystansu na dłuższy (z 1/8IM na 1/4IM) zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty za dystans krótszy, a aktualnej opłaty startowej za dystans dłuższy. W celu zlecenia zamiany dystansów lub przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę z cyklu LOTTO TRIATHLON ENERGY 2024 wystarczy wysyłać maila na adres biuro(at)TriathlonEnergy.pl. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
15. Zawodnik może również przekazać / odsprzedać pakiet innemu zawodnikowi. Za zmianę zawodnika na każdym dystansie biuro zawodów pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 pln. Aby odsprzedać pakiet wystarczy wysłać maila do organizatorów wiadomosć z informacją o przekazaniu swojego pakietu innej osobie podając imię, nazwisko i rok urodzenia tej osoby. Osoba, która przejmuje pakiet musi założyć swoje konto w systemie zgłoszeniowym, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzielności za rozliczenia za przekazany pakiet startowy pomiędzy zawodnikami. Przekazanie pakietu możliwe jest do 12 dni przed imprezą , opłata administracyjna jest pobierana w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Opłatę ponosi zawodnik przejmujący pakiet startowy.
16. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy.
 

XV. WPISOWE
1. W zawodach LOTTO TRIATHLON ENERGY obowiązują opłaty startowe. Wysokość opłat podane jest w dziale Opłaty startowe
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data zaksięgowania przelewu na koncie organizatora.
3. Podczas rejestracji należy dokonać płatności online przez system PayU.
4. Zawodnik ma prawo odsprzedać swój pakiet startowy innej osobie najpóźniej 12 dni przed startem imprezy. Informację taką należy przesłać na adres mailowy organizatora podając imię, nazwisko i rok urodzenia osoby przejmującej pakiet. Opłata administracyjna w wysokości 20 pln jest pobierana od zawodnika przejmującego pakiet startowy.
5. W przypadku zgłoszeń po 15 lipca 2024 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę Energy Events Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
8. W przypadku odwołania imprezy z winy leżącej po stronie organizatora opłata startowa zostanie zwrócona w całości na konto lub kartę kredytową, z którego została dokonana płatność.
 

XVI. DEPOZYT
1. Depozyt dla Uczestników znajdować się będzie w pobliżu wejścia do strefy zmian T1 w oznakowanym miejscu.
2. Depozyt czynny będzie w dniu Imprezy w godzinach określonych w Programie imprezy.
3. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone naklejką z numerem startowym. Worki oraz naklejki dostarcza Organizator w pakiecie startowym.
4. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
5. W przypadku zagubienia numeru startowego worek z rzeczami Uczestnika pozostawiony w depozycie zostanie wydany za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika.
6. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
7. Rzeczy nie odebrane z depozytu trafią do magazynu organizatora. Ich odbiór będzie możliwy osobiście po umówieniu się z organizatorem lub poprzez przesłanie przesyłką kurierską na koszt uczestnika.
 

XVII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów.
 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 

XIX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „LOTTO TRIATHLON ENERGY – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna.
 

XX. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy o godz. 8:55.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, pamiątkowy upominek, bon na posiłek po zawodach oraz upominki od sponsorów i partnerów imprezy. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy imprezę otrzyma pamiątkowy medal i certyfikat.
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.
6. Orgnizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie imprezy spowodowane z winy Uczestnika.
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie imprezy.
9. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczejących imprezę.
10. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
11. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
12. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe i czepki. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych i czepkach grozi dyskwalifikacją zawodnika
13. Zgubienie czipa do pomiaru czasu przez sztafetę oznacza zgubienie pałeczki sztafetowej i jest równoznaczne z dyskwalifikacją sztafety.
14. Zgubienie czipa do pomiaru czasu przez zawodnika równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika, z powodu na brak możliwości kontroli przebycia wszystkich punktów kontrolnych.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator rozstrzyga wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie.
16. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy startu zawodnika, który swoim zachowaniem na wcześniejszych imprezach nie prezentował postawy sportowej i swoim zachowaniem i sposobem bycia obrażał innych zawodników. W takiej sytuacji zawodnik otrzyma pełny zwrot opłaty startowej.
17. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
18. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 

Impreza Gniewino Triathlon Energy jest wspierana przez Gminę Gniewino - www.dobremiejsce.gniewino.pl - www.hotelmistralsport.pl

Partner Tytularny Cyklu

Partner Główny

Official Time Keeper

Patron medialny cyklu

Organizator