Triathlon Energy Duathlon Energy Energy Meeting MTB Energy Run Energy Energy Events

LOTTO TRIATHLON ENERGY LUBLIN 2024

I. ORGANIZATORZY
1. Energy Events Sp z o.o. Sp. k. (organizator główny)
2. Stowarzyszenie Pomerania Sports (współorganizator imprezy)  

II. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu jako dyscypliny sportu i formy ruchu.
2. Promocja województwa lubelskiego, a także miasta Lublin.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa i miasta. 

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dniu 2.06.2024 (niedziela)
2. Strefa zmian T1 i T2 znajdować się będą na parkingu przy Zalewie Zemborzyckim w Lublinie. 
3. Meta, strefa finiszera, strefa małego kibica znajdować się będą przy plaży nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. 
4. Biuro zawodów będzie znajdowało się w namiocie przy strefie zmian.

IV. PROGRAM IMPREZY
1. Szczegółowy program imprezy znajduje się w dziale Program imprezy
2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny.

V. DYSTANS I TRASA
1. Impreza zostanie rozegrana zostanie na dystansach 1/4 Ironman (0,95-45-10,55) i 1/8 Ironman (0,475-22,5-5,25). Na wszystkich dystansach dodatkowo odbędzie się rywalizacja sztafetowa (pływak + kolarz + biegacz).
2. Trasa pływacka zostanie wytyczona bojami na Zalewie Zemborzyckim. Spodziewana temperatura wody ok. 17-21°C. Głębokość zbiornika do 6 m. Start z wody. Dystans 1/4 IM zostanie rozegrany na 1 pętli (950 m), a dystans 1/8 IM na połowie pętli (475 m). W przypadku, kiedy temperatura wody będzie poniżej 16 stopni start w piankach będzie obowiązkowy. W przypadku temperatury wody powyżej 23 stopni organizator nie zaleca startu w piankach, zawodnicy startujący w piankach czynią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Rower na dystansie 45 km lub 22,5. Trasa lekko pofałdowana. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 5 km. Kask sztywny obowiązkowy na całej trasie kolarskiej do momentu odwieszenia roweru. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe. Dystans 1/4 IM - 45 km (4 pętle). Dystans 1/8 IM - 22,5 km (2 pętle). Na trasie rowerowej zawodnicy są zobowiązani do poruszania się prawą stroną jezdni oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów pod groźbą dyskwalifikacji.
4. Bieg – zależnie od dystansu 5,25 km, 10,55. Pomiar trasy GPS. Na trasie biegowej numer startowy musi być umieszczony z przodu pod groźbą dyskwalifikacji.
5. Wyrzucanie śmieci poza wyznaczone przez organizatora strefy zrzutu karana będzie zgodnie z przepisami PZTri karą czasową.
6. Namiot kar umieszczony będzie w strefie zmian T2 w oznaczonym miejscu.
7. Limit czasu ukończenia zawodów – 3:30 godziny na dystansie 1/4 IM i 2:30 godziny na dystanie 1/8 IM.

VI.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło w namiocie przy strefie finiszera nad Zalewem Zemborzyckim.
2. Godziny pracy biura zawodów zostały określone w dziale Program imprezy
3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Karta zawodnika jest konieczna wyłącznie w przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną. Instrukcja jak pobrać kartę zawodnika. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie.

VII. KARTA ZAWODNIKA
1. Karta zawodnika jest dokumentem przyporządkowanym zawodnikowi. Znajdują się na niej niezbędne dane zawodnika (imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa imprezy, w której aktualnie zawodnik bierze udział, dystans, numer startowy) oraz oświadczenie o stanie zdrowia.
2. W przypadku błędnych danych na karcie zawodnika należy zgłosić ten fakt Organizatorowi drogą mailową na adres lub osobiście w biurze zawodów przed odbiorem pakietu startowego.
3. Kartę zawodnika można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na konto w systemie zapisów na timerecords.pl. W przypadku sztafet kartę może pobrać tylko kapitan sztafety, który uzupełnia na niej ręcznie pozostałych zawodników i oznacza numerem kolejność zmiany obok imienia i nazwiska uczestnika sztafety.
4. Zawodnik bez podpisanej karty nie będzie dopuszczony do startu. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dołączyć do karty zawodnika podpisaną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w zawodach - POBIERZ TUTAJ

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I TOALETY PRZENOŚNE
1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana, napoje izotoniczne, żele energetyczne i batony energetyczne (B-Pac AronPharma), a na mecie dodatkowo owoce.
2. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu, mety oraz w strafie zmian.
 

IX. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe na wszystkich dystansach (decyduje rok urodzenia)

Dystans 1/8 IM:

K, M - klasyfikacja generalna kobiet / mężczyzn
KAG1, MAG1 (14 - 19 lat)
KAG2, MAG2 (20 - 24 lat)
KAG3, MAG3 (25 - 29 lat)
KAG4, MAG4 (30 - 34 lat)
KAG5, MAG5 (35 - 39 lat)
KAG6, MAG6 (40 - 44 lat)
KAG7, MAG7 (45 - 49 lat)
KAG8, MAG8 (50 - 54 lat)
KAG9, MAG9 (55 - 59 lat)
KAG10, MAG10 (60 - 64 lat)
KAG 11, MAG11 (65 - 69 lat)
KAG 12, MAG12 (70 i więcej lat)

Dystans 1/4 IM:

K, M - klasyfikacja generalna kobiet / mężczyzn
K1, M1 (18 - 29 lat)
K2, M2 (30 - 39 lat)
K3, M3 (40 - 49 lat)
K4, M4 (50 - 59 lat)
K5, M5 (60 - 69 lat)
K6, M6 (70 i więcej lat)


2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podanych kategorii wiekowych jeżeli w każdej kategorii nie będzie zgłoszonych minimum 4 zawodników lub zawodniczek
 

XI. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
2. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
3. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.
 

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach TRIATHLON ENERGY na dystansie 1/4 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę startową wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów.
2. W zawodach na dystanie 1/8 IM dozwolony jest udział zawodników, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 14 lat, przedstwią dokument tożsamości wraz ze zdjęciem, podpiszą kartę zawodnika oraz dostarczą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na druku przygotowanym przez organizatora imprezy. Dokumenty będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów.
3. Licencja PZTri nie jest wymaga do startu w zawodach.

XIV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do TRIATHLON ENERGY Lublin będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.TriathlonEnergy.pl . Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu ZGŁOSZENIA, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie.
3. Termin uregulowania opłaty startowej wynosi do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. Jeżeli do imprezy pozostaje mniej niż 14 dni wówczas na uregulowanie opłaty startowej zawodnik ma 1 dzień.
4. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
6. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
7. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi otrzyma na liście startowej status Zatwierdzony.
8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
9. Obowiązuje limit uczestników 500 osób na wszystkich dystansach.
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za kompoletność i zgodność z prawdą podanych przez niego danych i oświadczeń podczas zgłoszenia do zawodów.
11. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
12. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
13. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 2.06.2024 lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc.
14. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy do dnia 21.05.2024, a także ma prawo przenieść opłatę startową na inną imprezę z cyklu TRIATHLON ENERGY 2024 do dnia 21.05.2024. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu z dłuższego na krótszy (z 1/4IM na 1/8IM) zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie, a w przypadku zmiany dystansu na dłuższy (z 1/8IM na 1/4IM) zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty za dystans krótszy, a aktualnej opłaty startowej za dystans dłuższy. W celu zlecenia zamiany dystansów lub przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę z cyklu TRIATHLON ENERGY 2023 wystarczy wysyłać maila na adres biuro(at)TriathlonEnergy.pl. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
15. Zawodnik może również przekazać / odsprzedać pakiet innemu zawodnikowi. Za zmianę zawodnika na każdym dystansie biuro zawodów pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 pln. Aby odsprzedać pakiet wystarczy wysłać maila do organizatorów wiadomosć z informacją o przekazaniu swojego pakietu innej osobie podając imię, nazwisko i rok urodzenia tej osoby oraz informację o dystansie i imprezie, której dotyczy dana zmiana. Osoba, która przejmuje pakiet musi założyć swoje konto w systemie zgłoszeniowym, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzielności za rozliczenia za przekazany pakiet startowy pomiędzy zawodnikami. Przekazanie pakietu możliwe jest do 10 dni przed imprezą , opłata administracyjna jest pobierana w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Opłatę ponosi zawodnik przejmujący pakiet startowy.
16. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy.
 

XV. WPISOWE
1. W zawodach TRIATHLON ENERGY obowiązują opłaty startowe. Wysokość opłat podane jest w dziale Opłaty startowe
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data zaksięgowania przelewu na koncie organizatora.
3. Podczas rejestracji należy dokonać płatności online przez system PayU.
4. Zawodnik ma prawo odsprzedać swój pakiet startowy innej osobie najpóźniej 7 dni przed startem imprezy. Informację taką należy przesłać na adres mailowy organizatora podając imię, nazwisko i rok urodzenia osoby przejmującej pakiet. Opłata administracyjna w wysokości 20 pln jest pobierana od zawodnika przejmującego pakiet startowy.
5. W przypadku zgłoszeń po 21 maja 2024 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę Energy Events Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
8. W przypadku odwołania imprezy z winy leżącej po stronie organizatora opłata startowa zostanie zwrócona w całości na konto lub kartę kredytową, z którego została dokonana płatność.
 

XVI. DEPOZYT
1. Depozyt dla Uczestników znajdować się będzie w pobliżu wejścia do strefy zmian T1 w oznakowanym miejscu.
2. Depozyt czynny będzie w dniu Imprezy w godzinach określonych w Programie imprezy.
3. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone naklejką z numerem startowym. Worki oraz naklejki dostarcza Organizator w pakiecie startowym.
4. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
5. W przypadku zagubienia numeru startowego worek z rzeczami Uczestnika pozostawiony w depozycie zostanie wydany za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika.
6. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
7. Rzeczy nie odebrane z depozytu trafią do magazynu organizatora. Ich odbiór będzie możliwy osobiście po umówieniu się z organizatorem lub poprzez przesłanie przesyłką kurierską na koszt uczestnika.
 

XVII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów
 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 

XIX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „TRIATHLON ENERGY – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna.
 

XX. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy najpóźniej na 15 minut przed startem każdego dystansu.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, naklejki na rower i kask, pełne zabezpieczenie medyczne imprezy oraz zabezpieczenie etapu pływakciego przez ratowników WOPR oraz możliwość korzystania z bufetów na trasie i po przekroczeniu linii mety. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy imprezę otrzyma pamiątkowy medal.
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC, zawodnicy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.
6. Orgnizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie imprezy spowodowane z winy Uczestnika.
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie imprezy.
9. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczejących imprezę.
10. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
11. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
12. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe i czepki. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych i czepkach grozi dyskwalifikacją zawodnika
13. Zgubienie czipa do pomiaru czasu przez sztafetę oznacza zgubienie pałeczki sztafetowej i jest równoznaczne z dyskwalifikacją sztafety.
14. Zgubienie czipa do pomiaru czasu przez zawodnika równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika, z powodu na brak możliwości kontroli przebycia wszystkich punktów kontrolnych.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator rozstrzyga wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie.
16. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy startu zawodnika, który swoim zachowaniem na wcześniejszych imprezach nie prezentował postawy sportowej i swoim zachowaniem i sposobem bycia obrażał innych zawodników. W takiej sytuacji zawodnik otrzyma pełny zwrot opłaty startowej.
17. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
18. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Gminy Lublin.

Partner Tytularny Cyklu

Partner Główny

Official Time Keeper

Patron medialny cyklu

Organizator