Triathlon Energy Duathlon Energy Energy Meeting MTB Energy Run Energy Energy Events

REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWEJ LOTTO TRIATHLON ENERGY 2022

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

1. Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie:

  • wypełnionego wniosku - elektroniczny druk wniosku
  • posiadanie legitymacji dziennikarskiej (w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawa prasowego)

2. Wniosek należy poprawnie wypełnić nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.

3. Organizator przesyła potwierdzenie drogą emaliową na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy.

4. Po odbiór akredytacji należy zgłosić się do biura zawodów zgodnie z godzinami pracy biura zawodów podanymi w programie imprezy.

5. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne i imienne.

6. Akredytacja zostanie wydana po okazaniu potwierdzenia przyznania akredytacji oraz ważnej legitymacji prasowej.

7. Akredytacja zostanie przyznana na czas trwania zawodów i upoważnia do wstępu na teren zawodów z zachowaniem środków bezpieczeństwa i wytycznych Organizatora.

8. Organizator zapewnia dziennikarzom identyfikatory z informacją „MEDIA”.

9. Identyfikator powinien być umieszczony w miejscu widocznym dla Organizatora i Ochrony.

10. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na zasady fotografowania i zasady przeprowadzania wywiadów z uczestnikami ustalone przez Organizatora zawodów.

11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu lub nieprzestrzeganie regulaminu imprezy.

Kontakt dla mediów:

 

Partner Tytularny Cyklu

Partner Główny

Official Time Keeper

Patron medialny cyklu

Organizator