Triathlon Energy Duathlon Energy Energy Meeting MTB Energy Run Energy Energy Events

LOTTO TRIATHLON ENERGY MRĄGOWO 2021

I. ORGANIZATORZY

1. Energy Events Sp z o.o. Sp. k. (organizator główny)

 

II. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu jako dyscypliny sportu i formy ruchu.
2. Promocja miasta i gminy Mrągowo, powiatu mrągowskiego, a także województwa warmińsko - mazurskiego.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy i powiatu.
 

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dniach 28 - 29.08.2021 (sobota i niedziela)
2. Start i strefa zmian T1 i T2 znajdować się będzie w pobliżu wyjścia z wody nad jeziorem Czos przy EkoMarinie.
3. Meta, strefa finiszera, strefa małego kibica znajdować się będą w pobliżu strefy zmian
4. Biuro zawodów będzie się znajdować przy strefie zmian na terenie EkoMariny w Mrągowie.
 

IV. PROGRAM IMPREZY
1. Szczegółowy program imprezy znajduje się w dziale Program imprezy
2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny.
 

V. DYSTANS I TRASA
1. Impreza zostanie rozegrana zostanie na dystansach 1/2 Ironman (1,9-90-21,1), 1/4 Ironman (0,95-45-10,55) i 1/8 Ironman (0,475-22,5-5,25). Na wszystkich dystansach dodatkowo odbędzie się rywalizacja sztafetowa (pływak + kolarz + biegacz).
2. Pływanie na dystansie 1,9 km (2 pętle po 950 m). Spodziewana temperatura wody ok. 16-18°C. Głębokość jeziora do 6m. Start z wody. Dystans 1/4 IM zostanie rozegrany na 1 pętli (950 m), a dystans 1/8 IM na połowie pętli (475 m). W przypadku temperatury wody powyżej 23 stopni organizator nie zaleca startu w piankach, zawodnicy startujący w piankach czynią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Rower na dystansie 90km, 45 km lub 22,5. Trasa pofałdowana, jeden ostry podjazd. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 5 km. Kask sztywny obowiązkowy na całej trasie kolarskiej do momentu odwieszenia roweru. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe. Dystans 1/4 IM - 45 km. Dystans 1/8 IM - 22,5 km. Na trasie rowerowej zawodnicy są zobowiązani do poruszania się prawą stroną jezdni oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów pod groźbą dyskwalifikacji.
4. Bieg – zależnie od dystansu 5,25 km, 10,55 lub 21,1 km. Oznaczenia trasy biegowej co 1km. Pomiar trasy GPS. Na trasie biegowej numer startowy musi być umieszczony z przodu pod groźbą dyskwalifikacji.
5. Wyrzucanie śmieci poza wyznaczone przez organizatora strefy zrzutu karana będzie zgodnie z przepisami PZTri karą czasową.
6. Namiot kar umieszczony będzie w strefie zmian T2 w oznaczonym miejscu.
7. Limit czasu ukończenia zawodów – 7 godzin na dystansie 1/2 IM, 3:30 godziny na dystansie 1/4 IM i 2:15 godziny na dystanie 1/8 IM.

VI.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się przy strefie zmian na trerenie EkoMariny w Mrągowie.
2. Godziny pracy biura zawodów zostały określone w dziale Program imprezy
3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Karta zawodnika jest konieczna wyłącznie w przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną. Instrukcja jak pobrać kartę zawodnika. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie.
 

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana oraz napoje izotoniczne, a na mecie dodatkowo owoce.
 

VIII. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu, mety oraz w strafie zmian.
 

IX. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe na wszystkich dystansach (decyduje rok urodzenia)
K0, M0 (16-17 lat) - tylko dla dystansu 1/8 IM
K1, M1 (18-29 lat)
K2, M2 (30-39 lat)
K3, M3 (40-49 lat)
K4, M4 (50-59 lat)
K5, M5 (60 lat i więcej)
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podanych kategorii wiekowych jeżeli w każdej kategorii nie będzie zgłoszonych minimum 4 zawodników lub zawodniczek
 

XI. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
2. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
3. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach TRIATHLON ENERGY na dystansach 1/2 IM i 1/4 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę startową wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów.
2. W zawodach na dystanie 1/8 IM dozwolony jest udział zawodników, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 14 lat, przedstwią dokument tożsamości wraz ze zdjęciem, podpiszą kartę zawodnika oraz dostarczą pisemną zgodę rodziców na druku przygotowanym przez organizatora imprezy. Dokumenty będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów.

 

XIV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do TRIATHLON ENERGY Mrągowo będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.TriathlonEnergy.pl . Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu ZGŁOSZENIA, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie.
3. Termin uregulowania opłaty startowej wynosi do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. Jeżeli do imprezy pozostaje mniej niż 14 dni wówczas na uregulowanie opłaty startowej zawodnik ma 1 dzień.
4. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
6. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
7. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi otrzyma na liście startowej status Zatwierdzony.
8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
9. Obowiązuje limit uczestników 540 osób na wszystkich trzech dystansach.
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za kompoletność i zgodność z prawdą podanych przez niego danych i oświadczeń podczas zgłoszenia do zawodów.
11. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
12. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
13. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 27.08.2021 lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc.
14. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy do dnia 16.08.2021, a także ma prawo przenieść opłatę startową na inną imprezę z cyklu TRIATHLON ENERGY 2021 do dnia 16.08.2021. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu z dłuższego na krótszy (z 1/2IM na 1/4IM lub 1/8IM, z 1/4IM na 1/8IM) zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie, a w przypadku zmiany dystansu na dłuższy (z 1/8IM na 1/4IM lub 1/2IM, z 1/4IM na 1/2IM) zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty za dystans krótszy, a aktualnej opłaty startowej za dystans dłuższy. W celu zlecenia zamiany dystansów lub przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę z cyklu TRIATHLON ENERGY 2021 wystarczy wysyłać maila na adres
15. Zawodnik może również przekazać / odsprzedać pakiet innemu zawodnikowi. Za zmianę zawodnika na każdym dystansie biuro zawodów pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 pln. Aby odsprzedać pakiet wystarczy po zalogowaniu się do systemu zgłoszeniowego wysłać do organizatorów wiadomosć z informacją o przekazaniu swojego pakietu innej osobie podając imię, nazwisko i rok urodzenia tej osoby. Osoba, która przejmuje pakiet musi założyć swoje konto w systemie zgłoszeniowym, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzielności za rozliczenia za przekazany pakiet startowy pomiędzy zawodnikami. Przekazanie pakietu możliwe jest do 14 dni przed imprezą , opłata administracyjna jest pobierana w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Opłatę ponosi zawodnik przejmujący pakiet startowy.
16. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy.

 

XV. WPISOWE
1. W zawodach TRIATHLON ENERGY obowiązują opłaty startowe. Wysokość opłat podane jest w dziale Opłaty startowe
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data zaksięgowania przelewu na koncie organizatora.
3. Podczas rejestracji należy dokonać płatności online przez system PayU.
4. Zawodnik ma prawo odsprzedać swój pakiet startowy innej osobie najpóźniej 14 dni przed startem imprezy. Informację taką należy przesłać na adres mailowy organizatora podając imię, nazwisko i rok urodzenia osoby przejmującej pakiet. Opłata administracyjna w wysokości 20 pln jest pobierana od zawodnika przejmującego pakiet startowy.
5. W przypadku zgłoszeń po 11 sierpnia 2018 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę Energy Events Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
8. W przypadku odwołania imprezy z winy leżącej po stronie organizatora opłata startowa zostanie zwrócona w całości na konto lub kartę kredytową, z którego została dokonana płatność.

 

XVI. DEPOZYT
1. Depozyt dla Uczestników znajdować się będzie w pobliżu wejścia do strefy zmian T1 w oznakowanym miejscu.
2. Depozyt czynny będzie w dniu Imprezy w godzinach określonych w Programie imprezy.
3. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone naklejką z numerem startowym. Worki oraz naklejki dostarcza Organizator w pakiecie startowym.
4. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
5. W przypadku zagubienia numeru startowego worek z rzeczami Uczestnika pozostawiony w depozycie zostanie wydany za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika.
6. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
7. Rzeczy nie odebrane z depozytu trafią do magazynu organizatora. Ich odbiór będzie możliwy osobiście po umówieniu się z organizatorem lub poprzez przesłanie przesyłką kurierską na koszt uczestnika.
 

XVII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów
 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 

XIX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „TRIATHLON ENERGY – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna.
 

XX. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy o godz. 8:30.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, pamiątkowy upominek, bon na posiłek po zawodach oraz upominki od sponsorów i partnerów imprezy. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy imprezę otrzyma pamiątkowy medal i certyfikat
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.
6. Orgnizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie imprezy spowodowane z winy Uczestnika.
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie imprezy.
9. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczejących imprezę.
10. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
11. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
12. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe i czepki. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych i czepkach grozi dyskwalifikacją zawodnika
13. Zgubienie czipa do pomiaru czasu przez sztafetę oznacza zgubienie pałeczki sztafetowej i jest równoznaczne z dyskwalifikacją sztafety.
14. Zgubienie czipa do pomiaru czasu przez zawodnika równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika, z powodu na brak możliwości kontroli przebycia wszystkich punktów kontrolnych.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator rozstrzyga wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie.
16. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy startu zawodnika, który swoim zachowaniem na wcześniejszych imprezach nie prezentował postawy sportowej i swoim zachowaniem i sposobem bycia obrażał innych zawodników. W takiej sytuacji zawodnik otrzyma pełny zwrot opłaty startowej.
17. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
18. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Partner Tytularny Cyklu

Partner Główny Cyklu

Sponsor Lotto Triathlon Energy

Patron medialny cyklu

Organizator