Triathlon Energy Duathlon Energy Energy Meeting MTB Energy Run Energy Energy Events

Ważne informacje dla zawodników przed Triathlon Energy Bełchatów

Triathlon energy

17.07.2017 2990

Ważne informacje dla zawodników przed Triathlon Energy Bełchatów

##CZASnaCIEBIE, #Bełchatów, #imprezy

Przekazujemy ważne informacje dla zawodników przed Triathlon Energy Bełchatów 2017. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, pozwolą uniknąć problemów i dokładnie zaplanować wszystko przed imprezą.

 

Drodzy Triathloniści,

Biuro zawodów Triathlon Energy Bełchatów uruchomione zostanie w sobotę o godzinie 15:00. Biuro mieści się w hali Energia w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11. Przesyłamy Wam praktyczne informacje związne z naszymi zawodami. Prosimy przeczytajcie je uważnie :)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hala Energia Biuro zawodów Triathlon Energy Bełchatów znajduje się w hali Energia w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11.

Godziny otwarcia biura zawodów:

 • sobota, 22 lipca 2017 od 15:00 do 20:30
 • niedziela, 23 lipca 2017 od 7:00 do 9:00

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Odbiór pakietu startowego

Aby odebrać pakiet startowy należy:

 • podać przydzielony numer startowy (numer znajdziesz w systemie zapisów);
 • przekazać podpisaną kartę zawodnika (jak pobrać kartę zawodnika?)
 • okazać dokument tożsamości ze zdjęciem;
 • w przypadku odbioru pakietu za innego zawodnika, należy okazać ksero / fotografię dowodu osobistego (do wglądu organizatora) oraz posiadać oryginał podpisanej karty tego zawodnika

Warunkiem odbioru pakietu dla sztafety jest dostarczenie do biura zawodów trzech kart zawodnika dla każdego z uczestników sztafety.Karty zawodnika dla sztafety każdy uczestnik sztafety wypełnia samodzielnie, wzór karty zawodnika do pobrania

Czyste druki kart zawodnika będą również dostępne w biurze zawodów.

W Triathlon Energy Bełchatów na dystansach 1/2IM i 1/4IM mogą wystartować wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat. Na dystansie 1/8IM mogą wystartować osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, ale warunkiem jest dostarcznie zgody podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych. Druk oświadczenia rodziców / opiekunów osoby niepełnoletniej do pobrania. Dostarczenie podpisanego oświadczenia do biura zawodów jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do startu w zawodach dla wszystkich osób, które w dniu startu nie ukończyły 18 lat.

UWAGA! W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które otrzymały numer startowy i są na liście startowej. Nie wolno przekazywać numeru startowego osobom postronnym.

Odprawa techniczna dla zawodników wszystkich dystansów odbędzie się w sobotę 22 lipca o godzinie 19:00 na hali Energia w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11. Zachęcamy do udziału w odprawie wszystkich zawodników, w szczególności debiutantów.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W związku z przypadającym 24 lipca świętem Policji podczas Triathlon Energy Bełchatów przeprowadzona zostanie dodatkowa klasyfikacja dla służb mundurowych (Policja, Wojsko, Służna Więzienna, itd.) na każdym dystansie. Ostateczna weryfikacja zawodniczek i zawodników do tej kategorii nastąpi w biurze zawodów podczas odbioru pakietu startowego. Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii "Służby mundurowe" niezbędne i obowiązkowe jest okazanie legitymacji służbowej podczas odbioru pakietu startowego. Prosimy pamiętać o zabraniu legitymacji na zawody do Bełchatowa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W pakiecie startowym każdy zawodnik otrzyma:

 • numer startowy na etap rowerowy i biegowy
 • chip do pomiaru czasu wraz z paskiem do zamocowania nad kostką
 • czepek pływacki z logo imprezy
 • pasek na numer startowy na etap rowerowy i biegowy
 • komplet naklejek (sztyca, kask, worki do strefy zmian i depozyt, naklejka pamiątkowa)
 • opaskę upoważniającą do wstępu do stref zmian
 • pamiątkowy limitowany lunch box Triathlon Energy
 • kosmetyk marki AA lub AA Men
 • worek materiałowy na buty
 • dwa batony Foods by Ann
 • limitowaną wodę mineralną w puszce
 • kupon na posiłek regeneracyjny jako część numeru startowego
 • egzemplarz gazety AKTYWNI Swin Bike Run oraz RaceBook Triathlon Energy Bełchatów

UWAGA! Zapisy na imprezę są już zamknięte w biurze zawodów będzie dostępna niewielka, ograniczona liczba pakietów startowych do sprzedaży dla zainteresowanych zawodników.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Transport dla zawodników - Shuttle Bus T2 --> T1

W niedzielę z miasteczka triathlonowego w centrum Bełchatowa (przystanek przy Urzędzie Miasta Bełchatowa) kursować będą specjalne bezpłatne autobusy. Odjazdy autobusów w niedzielę dostosowane są do godzin startu poszczególnych dystansów:

7:00 - kurs dedykowany zawodnikom dystansu 1/2 IM

8:45 - kurs dedykowany zawodnikom dystansu 1/4 IM

9:45 - kurs dedykowany zawodnikom dystansu 1/8 IM

Uwaga! Pierwszeństwo wsiadania do autobusów mają zawodnicy. Autobusy nie zabierają zawodników z rowerami. 

Transport powrotny dla pływaków w sztafetach oraz kibiców - wyjazd z T1 o 10:20 (dla zawodników i kibiców dystansu 1/2) oraz około 12:30 po opuszczeniu strefy zmian przez ostatniego zawodnika dystansu 1/8 IM (dla dystansu 1/4 i 1/8). Autobusy powrotne odjeżdżają z parkingu w pobliżu Hotelu Wodnik na Słoku.

WAŻNE!

Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej ilości autobusów prosimy zawodników zainteresowanych transportem na start w niedzielę rano o przesłanie maila na adres do środy (19 lipca, do godziny 20:00).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wprowadzanie rowerów i pozostawianie worków w strefie zmian T1 i T2

 

Strefa zmian będą otwarte dla zawodników w następujących godzinach:

 • sobota, 22 lipca w godzinach 17:00 - 21:00
 • niedziela, 23 lipca dla dystansu 1/2 i 1/4 IM od 7:00 do 8:30 oraz od 10:00 do 11:30 (strefa będzie zamknięta 30 minut przed startem dystansu 1/4 aż do czasu opuszczenia strefy przez ostatniego zawdnika dystansu 1/4)

 

 

Do strefy zmian wstęp mają wyłącznie zawodnicy posiadający założoną opaskę na rękę, która znajduje się w pakiecie startowym. Rowery wprowadzane do strefy zmian muszą mieć naklejony numer na sztycę podsiodłową. Worki wnoszone do strefy zmian muszą mieć naklejony numer startowy dostarczony przez organizatora. Aby odebrać rower i worki z rzeczami po zawodach trzeba koniecznie posiadać: założoną na rękę opaskę oraz numer startowy.

UWAGA!

Sugerujemy pozostawienie rowerów i rzeczy w strefach zmian w sobotę, aby w niedzielę pozostawić samochód na parkingach w centrum Bełchatowa i udać się na start autobusem podstawionym przez organizatora.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Worek - strefa zmian T1

W worku w strefie T1 należy umieścić wszystko co będzie potrzebne na etapie rowerowym. Oklejony worek należy powiesić na wieszaku w miejscu oznaczonym numerem startowym zawodnika.

Buty rowerowe i kask mogą być pozostawione na rowerze, ale tylko pod warunkiem, że buty są na stałe wpięte w pedały, a kask na kierownicy.

Po ukończeniu pływania i przebraniu się, wszystkie rzeczy z etapu pływackiego (pianka, okularki, czepek, itp.) należy umieścić w worku, a następnie worek wyrzucić do kosza znajdującego się przy wyjściu z przebieralni. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza workiem oraz za worki, które nie zostały zawiązane.

Wszystkie worki pozostawione w strafie zmian T1 (zarówno worek niebieski jak i worek depozytowy) zostaną przewiezione przez Organizatora do strefy zmian T2. Zawodnicy nie mają konieczności powrotu do strefy zmian T1 po ukończeniu zawodów.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Worek - strefa zmian T2

Rzeczy na trasę biegową zostawiamy w strefie T2 przy placu Narutowicza w Bełchatowie. Wszystkie rzeczy muszą zmieścić się w czerwonym worku, który znajduje się w pakiecie startowym. Worek oklejony numerem startowym należy powiesić na wieszaku w miejscu oznaczonym numerem startowym zawodnika.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Parkingi dla zawodników i kibiców

Proponowane lokalizacje parkingów w centrum Bełchatowa:

1. Parking przy hali Energia, ul. Dąbrowskiego 11 - pojemność około 50 pojazdów - odległość do mety około 800 m

2. Parking przy ulicy Staszica w okolicach Hotelu Sport - pojemność około 150 pojazdów - odległość do mety około 1,4 km

3. Parking przy ulicy Bawełnianej w okolicach Bełchatowskiego Centrum Medycznego - pojemność około 150 pojazdów - odległość do mety około 200 m

Szczegółową lokalizację podanych parkingów przedstawia załączona mapa

Przy starcie na Słoku - parking przy hotelu Wodnik na Słoku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Depozyt przed startem

W pobliżu strefy zmian T1 będzie się znajdował depozyt dla zawodników. Możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie w godzinach 8:20 - 11:40. Po ukończeniu zawodów rzeczy z depozytu będą wydawane na podstawie opaski oraz numeru startowego. Nie wyrzucajcie numeru startowego po ukończeniu zawodów, bowiem oprócz depozytu jest on również podstawą do odbioru Waszego sprzętu ze strefy zmian.

WAŻNE!

Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowy sprzęt elektroniczny (telefony, tablety, komputery, aparaty fotograficzne, itp.) oddawane do depozytu. Z uwagi na dużą ilość zawodników nie jesteśmy w stanie kontrolować sprzętu podczas przyjmowania go do depozytu i podczas wydawania z depozytu. Prosimy o nie oddawanie do depozytu tego typu sprzętu, gdyż nie mamy warunków do jego przechowania i transportu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przypominamy harmonogram imprezy
i godziny startów w niedzielę 23 lipca 2017:

8:45 Oficjalne otwarcie Triathlon Energy Bełchatów (okolice startu na Słoku)
9:00 START - dystans 1/2 IM, sztafeta 1/2 IM
11:00 START - dystans 1/4 IM, sztafeta 1/4 IM
12:00 START - dystans 1/8 IM
15:00 dekoracja - dystans 1/8 IM (okolice mety)
15:30 dekoracja - dystans 1/4 IM (okolice mety)
16:00 dekoracja - dystans 1/2 IM (okolice mety)
15:00 - 17:00 - odbiór rowerów i worków ze strefy zmian

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trasa rowerowa

Każdy dystans pokonuje trasę rowerową w inny sposób.

Dystans 1/2 IM - trzy pełne pętle, a następnie podczas czwartej pętli zjazd w kierunku Bełchatowa na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 484

Dystans 1/4 IM - jedna pełna pętla, a następnie podczas drugiej pętli zjazd w kierunku Bełchatowa na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 484

Dystans 1/8 IM - bezpośredni przejazd z T1 do T2 po trasie zawodów

WAŻNE!!!

Na całej długości pętli kolarskiej obowiązuje ruch lewostronny z uwagi na konieczność zapewnienia bezkolizyjnego zjazdu z pętli na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 484 w kierunku Bełchatowa. Obowiązkowa jest jazda w kasku przez cały etap rowerowy. Bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do wskazówek Policji, służb porządkowych, osób kierujących ruchem ze strony organizatora oraz sędziów. Jawne łamanie przepisów ruchu drogowego będzie karane natychmiastową dyskwalifikacją.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trasa biegowa

Trasa biegowa poprowadzona po centrum Bełchatowa. Przebiega po drogach asfaltowych oraz po ścieżkach parkowych. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Na trasie będą się znajdowały 3 punkty odżywcze - 1 na trasie rowerowej i 2 na trasie biegowej. W punktach odżywczych na trasie rowerowej będzie dostępna: woda w butelkach. Na trasie biegowej w punkcie przy strefie zmian dostępna będzie woda oraz napój izo w kubeczkach oraz banany. W punkcie znajdującym się przy nawrocie pętli biegowej dostęnpa będzie wyłącznie woda w kubeczkach. Bufet na mecie będzie oferował zawodnikom: wodę w kubeczkach, napój izotoniczny w kubeczkach, owoce.

Dodatkowo na mecie w strefie finiszera, każdy zawodnik będzie mógł skorzystać z basenów regeneracyjnych oraz skonsumować posiłek regeneracyjny. Każdy zawodnik może skorzystać z 3 posiłków przygotowanych przez markę Proste Historie - zupa, pierogi i warzywa z patelni, dodatkowo każdy zawodnik otrzyma w strefie regeneracji piwo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wasz komfort i dobre samopoczucie jest dla nas najważniejsze, dlatego jeśli macie jakieś pytania to jesteśmy do Waszej dyspozycji pod adresem mailowym biuro(at)TriathlonEnergy.pl. Na wszystkie pytania również chętnie odpowiemy podczas odprawy technicznej.

Pozdrawiamy i do zobaczenia!

Zespół Energy Events

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Partner Tytularny Cyklu

Sponsor Lotto Triathlon Energy

Patron medialny cyklu

Organizator