Triathlon Energy Duathlon Energy Energy Meeting MTB Energy Run Energy Energy Events

Regulamin Zawodów Pływackich o Puchar Dyrektora OSiT w Chełmży

1. Termin i miejsce zawodów

Termin : 10.08.2024

Miejsce: Jezioro Chełmżyńskie, Plaża Miejska „Ustronie”

2. Organizatorzy

Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży

Energy Events Sp. z o.o. Sp.k.

3. Współorganizatorzy

Urząd Miasta Chełmża,

Urząd Gminy Chełmża

4. Cele zawodów

- Rekreacyjne współzawodnictwo na jez. Chełmżyńskim

- Popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego.

- Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackim wszystkim pływającym i chcącym wystartować w zawodach.

- Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i gminy Chełmża,

ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju zainteresowań pływackich.

5. Uczestnicy

Pełnoletni uczestnicy – kategoria OPEN (kobiety oraz mężczyźni)

6. Zgłoszenia zawodników

Zgłoszenia uczestników do dnia 10.08.2024 na stronie www.TimeRecords.pl

7. Style, konkurencje, kategorie wiekowe

Kategoria OPEN (bez podziału na wiek),

Styl dowolny na dystansach 475 m i 950 m

8. Opłaty startowe

- 80 złotych do 31.07.2024

- 100 złotych od 1.08.2024

Zniżki:

Mieszkańcy miasta Chełmża i Gminy Chełmża 50% zniżki

Uczestnicy zawodów Triathlon Energy Chełmża 50% zniżki

 9.Regulamin zawodów

Każda, osoba chcąca wystartować w zawodach musi zapoznać się z regulaminem zawodów, a także zapoznać się i podpisać zgodę na uczestnictwo w zawodach (załącznik nr 1)

Organizator dopuszcza możliwość startu w piankach pływackich.

10. Nagrody

Puchar dla zwycięzcy, dyplomy za miejsce na podium, medale za uczestnictwo w zawodach, nagrody rzeczowe.

11. Program zawodów

16:00 – 17:45 – wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (rynek Chełmża)

17:30 – otwarcie strefy rozgrzewkowej

17:55 - odprawa techniczna (omówienie trasy i zasad bezpieczeństwa)

18:00 - start dystansu 475 m

18:15 - start dystansu 950 m (po ukończeniu zawodów przez ostatniego zawodnika na dystansie 475 m)

19:00 - ceremonia wręczenia pucharów i nagród

19:15 - uroczyste zakończenie zawodów przez Dyrektora OSiT

12. Pakiet startowy

Każdy uczestnik zawodów w ramach opłaty startowej otrzyma następujące świadczenia:

- czepek pływacki

- upominki od Partnerów i Sponsorów (np. żele, batony, odżywki, itp.)

- zabezpieczenie trasy pływackiej przez ratowników WOPR

- zabezpieczenie medyczne zawodów przez ratowników medycznych

13. Trasa zawodów

- poglądowa mapa trasy dostępna TUTAJ

14.Postanowienia końcowe

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator

Partner Tytularny Cyklu

Partner Główny

Official Time Keeper

Patron medialny cyklu

Organizator